حساب کاربری درباره مکس ثبت شکایات قوانین و مقررات شماره حساب وبلاگ استخدام

گروه برنامه نویسان مکس


ver 1.0.2

طراحی وب
ثبت دامنه
میزبانی وب
بازاریابی
پشتیبانی

جستجو و ثبت دامنه

دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

بررسی قابلیت ثبت
انتقال
انتخاب کنید

. com

. net

. org

. info

. biz

. academy

. agency

. asia

. boutique

. ca

. cc

. co

. co . uk

. coffee

. com . co

. company

. computer

. de

. eu

. fr

. hosting

. institute

. it

. li

. me

. mobi

. money

. name

. photo

. photography

. pro

. pw

. restaurant

. software

. tel

. tv

. us

. ws

. xyz

. ir

. co . ir

. ac . ir

. sch . ir

. ایران

انتخاب همه حذف همه

نام دامنه معتبر نمیباشد . طول دامنه بایستی حداقل 3 کاراکتر و تنها شامل عدد، حروف و (-) باشد.

شما هیچ پسوندی برای دامنه خود اتخاب نکرده اید.

مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان ) نشان تجاری ملاحظات
.ir ١ سال 5.000 5.000 5.000 توضیحات
.com ١ سال 38.000 38.000 38.000 توضیحات
.net ١ سال 41.000 41.000 41.000 توضیحات
.info ١ سال 41.000 41.000 41.000 توضیحات
.org ١ سال 48.000 48.000 48.000 توضیحات
.biz ١ سال 39.500 39.500 39.500 توضیحات
.academy ١ سال 108.000 108.000 108.000 توضیحات
.agency ١ سال 75.000 75.000 75.000 توضیحات
.asia ١ سال 45.000 45.000 45.000 توضیحات
.boutique ١ سال 108.000 108.000 108.000 توضیحات
.ca ١ سال 117.000 117.000 117.000 توضیحات
.cc ١ سال 78.000 78.000 78.000 توضیحات
.co ١ سال 105.000 105.000 105.000 توضیحات
.co.uk ١ سال 38.000 38.000 38.000 توضیحات
.coffee ١ سال 113.000 113.000 113.000 توضیحات
.com.co ١ سال 47.000 47.000 47.000 توضیحات
.company ١ سال 79.000 79.000 79.000 توضیحات
.computer ١ سال 113.000 113.000 113.000 توضیحات
.de ١ سال 45.000 45.000 45.000 توضیحات
.eu ١ سال 36.000 36.000 36.000 توضیحات
.fr ١ سال 41.000 41.000 41.000 توضیحات
.gallery ١ سال 78.000 78.000 78.000 توضیحات
.hosting ١ سال 110.000 110.000 110.000 توضیحات
.institute ١ سال 78.000 78.000 78.000 توضیحات
.it ١ سال 49.000 49.000 49.000 توضیحات
.li ١ سال 63.000 63.000 63.000 توضیحات
.me ١ سال 74.000 74.000 74.000 توضیحات
.mobi ١ سال 52.000 52.000 52.000 توضیحات
.money ١ سال 115.000 115.000 115.000 توضیحات
.name ١ سال 36.000 36.000 36.000 توضیحات
.photo ١ سال 115.000 115.000 115.000 توضیحات
.photography ١ سال 79.000 79.000 79.000 توضیحات
.pro ١ سال 55.000 55.000 55.000 توضیحات
.pw ١ سال 36.000 36.000 36.000 توضیحات
.restaurant ١ سال 189.000 189.000 189.000 توضیحات
.software ١ سال 115.000 115.000 115.000 توضیحات
.tel ١ سال 51.000 51.000 51.000 توضیحات
.tv ١ سال 117.000 117.000 117.000 توضیحات
.us ١ سال 33.000 33.000 33.000 توضیحات
.ws ١ سال 124.000 124.000 124.000 توضیحات
.xyz ١ سال 49.000 49.000 49.000 توضیحات
.co.ir ١ سال 4.000 4.000 4.000 توضیحات
.ac.ir ١ سال 4.000 4.000 4.000 توضیحات
.sch.ir ١ سال 4.000 4.000 4.000 توضیحات
.ایران ١ سال 4.000 4.000 4.000 توضیحات